PRZEBIEG BADANIA

Uprawnieni orzecznicy wykonują badania w celu stwierdzenia braku lub istnienia przeciwwskazań do wykonywania czynności pilota, skoczka spadochronowego, kontrolera ruchu lotniczego i innych osób zaliczanych do grona członków personelu lotniczego zgodnie z wymogami zdrowotnymi dla klasy 1, 2 , 3, CC, świadectwo kwalifikacji i LAPL określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 2 i art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002r.- Prawo Lotnicze.

Przyjeżdżając na badanie lotniczo-lekarskie proszę pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Ze względu na planowane badania laboratoryjne proszę przyjść na czczo.

Ważne jest, aby przed badaniami dobrze wypocząć, nie pić alkoholu (24h) i odżywiać się racjonalnie.

Proszę również pamiętać o zabraniu ze sobą ostatniego orzeczenia lotniczo - lekarskiego.

Pracownikom firm lotniczych przypominamy o zabraniu skierowania z danymi potrzebnymi do wystawienia faktury.

Przebieg badania wstępnego:

 • Rejestracja 7 30 - 8 30
 • Pobieranie krwi i moczu 7 30 - 8 30
 • Badanie okulistyczne
 • Badanie laryngologiczne
 • EKG
 • Spirometria (ze wskazań)
 • Audiometria
 • Badanie przez uprawnionego orzecznika
 • Wydanie orzeczenia

Przebieg badania okresowego:

 • Rejestracja 7 30 - 8 30
 • Pobieranie krwi i moczu 7 30 - 8 30
 • Badanie okulistyczne
 • Badanie laryngologiczne
 • EKG
 • Spirometria (ze wskazań)
 • Audiometria
 • Badanie przez uprawnionego orzecznika
 • Wydanie orzeczenia

Przebieg badania okolicznościowego:

Zakres badań zależy od zaleceń lekarza orzecznika i od rodzaju przyczyny skierowania na badanie okolicznościowe. Jeżeli powodem badania jest leczenie specjalistyczne, bądź pobyt w szpitalu badany powinien mieć przy sobie opinię specjalisty prowadzącego lub kartę wypisową ze szpitala.

Zakres badań w indywidualnych przypadkach może zostać poszerzony, jeśli lekarz orzecznik uzna to za konieczne.