DOKUMENTY DO POBRANIA

SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
UPOWAŻNIENIE DO OTRZYMYWANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA
WZÓR UMOWY O OBJĘCIE PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ
OŚWIADCZENIE DLA OPIEKUNA FAKTYCZNEGO
FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z BADANIA LARYNGOLOGICZNEGO
FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z BADANIA OKULISTYCZNEGO
FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA LOTNICZO-LEKARSKIEGO
WNIOSEK O SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE
SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE